+38 044 393-2100ІНЖИНІРИНГ

1.3 1.2 1.1

Інжинірингові послуги – це комплекс послуг з підготовки, впровадження та технічного супроводу об'єкта проєктування, який включає передпроєктні, проєктні роботи, підготовку техніко-економічного обґрунтування, введення підприємства в експлуатацію, сервісну підтримку виробництва тощо.

За надання інжинірингових послуг у Компанії відповідає окремий структурний підрозділ - Департамент інжинірингу, діяльність якого базується на забезпеченні інженерно-консультаційного сервісу дослідницького, проєктно-конструкторського та розрахунково-аналітичного характеру.

Основний процес інжинірингу передбачає розробку виробничих технологій і підбір відповідного обладнання, визначення його функціоналу та опціонального наповнення. Від якості цієї послуги безпосередньо залежить ефективність роботи та швидкість розвитку підприємства.  Одним із важливих питань, які перебувають у центрі уваги Компанії в рамках надання інжинірингових послуг, є модернізація та раціоналізація наявних виробничих процесів підприємства Замовника.

За роки діяльності Компанія набула великого досвіду в  наданні повного циклу інжинірингових послуг для підприємств хіміко-фармацевтичної, біотехнологічної, косметичної, харчової промисловості, мікроелектроніки, виробництва виробів медичного призначення, складських комплексів, лабораторій, об'єктів охорони здоров'я та об'єктів у сфері енергетики та цивільного будівництва – від передпроєктних рішень до технічного супроводу виробництва продукції (сприяння в питаннях виробництва продукції, сервісна підтримка підприємства/підтримка працездатності підприємства і т.д.).

 

ІНЖИНІРИНГ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ПІДХОДОМ


Загальновідомо, що технологічні процеси більшості виробничих підприємств у своїй основі мають багато спільного. Однак, прагнення нашої Компанії бути лідером на ринку, зокрема щодо надання інжинірингових послуг і робіт, стало визначальним під час формування критеріїв роботи з клієнтами. Так, ми успішно практикуємо індивідуальний підхід і за потреби залучаємо компетентних та авторитетних фахівців і консультантів під кожну конкретну задачу.
Саме інжиніринг дозволить вашому виробництву стати справді прибутковим. Високій ефективності вирішення завдань сприяє те, що наші фахівці можуть діяти на перетині  виробництва, маркетингу та контролю якості. Але це не все, що включає інжиніринг: широта спектра поставлених завдань стосується практично всіх сторін розвитку бізнесу. Зрозуміло, що це потребує відповідної підготовки, досвіду та широти мислення. Саме з цієї причини нашими партнерами в основному є провідні компанії у своїй галузі.

Фахівці Унітехнології виконують розробку комплексних проєктів при організації підприємства Замовника. Спеціалісти Департаменту інжинірингу нашої Компанії здійснюють:

розробку виробничих програм та техніко-економічних обґрунтувань проєктів;
розробку технологічних рішень та впровадження нових підходів у галузі організації виробництва;
комплектацію, апаратурно-технічну організацію технологічних комплексів (підбір основного та допоміжного обладнання, його функціоналу та опціонального наповнення; побудова інженерної інфраструктури та автоматизації виробничих процесів);
підготовку технічних завдань та вихідних документів для замовлення обладнання та систем; математичне та інженерно-прикладне моделювання процесів та обладнання перед його замовленням та/або виготовленням;
організацію та проведення тендерів серед виробників обладнання з досягненням найбільш прийнятних для Замовника техніко-економічних результатів;
організацію постачання обладнання та/або технічну та юридичну підтримку при укладанні контрактів, супровід контрактів на постачання обладнання;
організацію та виконання та/або контроль і супровід належного тестування та кваліфікації обладнання на всіх етапах: замовлення, розробка технічної та супровідної документації, виробництво, постачання, інсталяція, запуск, відпрацювання режимів, експлуатація, ремонт, технічне переоснащення тощо;
шефмонтажні, монтажні та пусконалагоджувальні роботи для введення обладнання в експлуатацію;
повноцінну кваліфікацію обладнання, систем та конструкцій за допомогою власної приладно-процедурної бази;
розробку експлуатаційної документації та навчання персоналу Замовника.

Повноцінний інжиніринг у комплексі з іншими видами гарантує Замовнику найефективніше досягнення поставленої мети при оптимальних фінансових витратах. Крім цього, для високотехнологічних виробництв інжиніринг є неодмінною частиною процесу реалізації проєкту, без належного виконання якого часом неможливо повноцінно виконати всі необхідні етапи проєктування та будівництва.


Контакти

ТОВ "Унітехнології ЮЕЙ"