+38 044 393-2100ПРОЄКТНІ РОБОТИ

Компанія Унітехнології розробляє проєктну та робочу документацію «під ключ» на всіх стадіях проєктування (розробка концепцій та передпроєктних пропозицій; техніко-економічне обґрунтування; проєктна документація; робоча документація; виконавча документація) у всіх нормативних та/або потрібних для Замовника розділах:

технологічні рішення (складання виробничих програм; розробка рішень щодо застосування технологічних процесів і виконання технологічних розрахунків; розробка технологічних схем і ліній; підбір основного і допоміжного технологічного обладнання; розробка об'ємно-планувальних рішень; рішення щодо забезпечення безперервності виробництва; розробка рішень щодо допоміжних технологічних процесів; розрахунки потреб в енергоносіях і середовищах; побудова допоміжної інфраструктури проєктованих об'єктів);
технологічні комунікації (системи отримання та розподілу «води очищеної» та «води для ін'єкцій»; продукто- та матеріалопроводи; технологічні гази та середовища; паропостачання (у т.ч. «чиста» пара); тепло- та холодопостачання в технології; системи стисненого повітря; системи розподілу вакуумів; системи аспірації; комплексна автоматизація і диспетчеризація технологічних процесів);
архітектурно-будівельні та конструктивні рішення (розробка комплексних проєктних рішень та заходів для зведення нових будівель та споруд та/або для реконструкції наявних; розробка монтажно-конструкторських креслень для складання елементів «чистих приміщень» і поєднання їх із технологічним обладнанням та інженерною інфраструктурою);
генеральний план (розробка проєктних рішень щодо генерального плану майданчика та його вертикального планування; внутрішньомайданчикові інженерні мережі та транспортні комунікації);
системи опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (розробка комплексних проєктних рішень за даними системами із застосуванням найбільш енергоефективних принципів та обладнання; системи опалення, вентиляції та кондиціювання для «чистих» приміщень);
інженерна інфраструктура (тепло-, паро- та холодопостачання; водопостачання та водовідведення; системи водопідготовки; електротехнічні рішення; системи зв'язку та сигналізації; системи попередження та ліквідації позаштатних ситуацій; інші слабкострумові мережі; системи очищення стічних вод та вентиляційних викидів тощо);
комплексна автоматизація та диспетчеризація підприємств та/або систем (проєктування контрольно-вимірювальних приладів (КВП) та елементної бази системи автоматизації та диспетчеризації на будь-якому обладнанні та будь-якому програмному забезпеченні, з найрізноманітнішим функціоналом та концепцією візуалізації, що розробляється індивідуально під кожного Замовника);
протипожежні заходи (розробка технічних та організаційних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, відповідно до вимог чинних нормативів, а також з урахуванням особливостей конкретних технологічних процесів);
заходи щодо енергоефективності (комплексне вирішення завдань енергоефективності проєктованого об'єкта, починаючи від будівельних конструкцій і закінчуючи обладнанням, системами, елементами та організаційними заходами);
інші розділи (у різних країнах існує різний перелік розділів проєктної та робочої документації, яка повинна бути розроблена для узгодження проєкту в державних службах (наприклад: ІТЗ ЦЗ (ЦО); ПОБ; ОВД; ЗКР тощо). Крім цього, за завданням Замовника можуть бути розроблені додаткові розділи проєктної та робочої документації, які потрібні йому для реалізації проєкту (наприклад, СКС, ЛОМ, СКД, ВН, ПОД і т.д.).

Проєктна та робоча документація розробляється відповідно до вимог як національних, так і міжнародних нормативних документів та стандартів (GMP; GEP; GLP; GSP; ISPE; ISO; DIN та ін.).

Одним із видів послуг, що пропонуються нашою Компанією, є послуга з адаптації проєктної документації. Часто проєктна документація, що розробляється фахівцями з країн ЄС, вимагає доопрацювання в контексті доведення ряду інженерних та організаційних рішень відповідно до вимог національних стандартів країни Замовника в СНД, оскільки фахівці з інших країн не завжди досконало володіють цими вимогами. Ця послуга дозволяє Замовнику, наприклад, ефективно використовувати багаторічний досвід впровадження GMP у країнах ЄС спільно з досвідом виконання вимог пожежної, техногенної та екологічної безпеки у його країні. При цьому втручання в початковий проєкт буде необхідним і достатнім для його затвердження і будівництва об'єкта згідно з відповідними вимогами.

Окрім зазначених вище проєктних та підготовчих робіт, Компанія надає послуги з незалежного аналізу та кваліфікації розроблених проєктів з виконанням належних експертних звітів і конкретними описами та обґрунтуваннями виявлених недоробок проєкту, а також з рекомендаціями щодо їх найменш болючого для загального проєкту усунення. Наші фахівці проводять кваліфікацію проєктів по всіх їх розділах та на всіх стадіях проєктування, встановлюючи відповідність проєктних рішень: вихідним даним та вимогам Замовника, вимогам до національних нормативів та стандартів, вимогам до відомчих та галузевих стандартів, рекомендаціям та вимогам до  міжнародних стандартів, вимогам до нормативів та стандартів (зокрема, вимогам контрактних зобов'язань) проєктної та робочої документації щодо її наповнення, інформативності, оформлення та придатності до подальшого використання в реалізації проєкту. Крім цього, проєкти аналізуються на предмет їх інженерно-технічної відповідності (аж до перевірних інженерних   розрахунків кожного елемента системи), а також на предмет доцільності та енергоефективності застосування тих чи інших інженерних рішень і систем.

Своєчасне виявлення та усунення недоробок проєкту найчастіше має надзвичайно важливе значення для його подальшої реалізації. Звичайно, наша Компанія готова до незалежної оцінки та кваліфікації наших проєктів експертами, яких побажає  залучити для цього процесу Замовник, не лише тому, що таке рішення є правом Замовника, але й такий підхід сприяє більш ефективному досягненню загальних цілей проєкту і є ще одним важливим інструментом для збереження запланованих інвестицій Замовника.

Водночас ми надаємо послуги з керування та супроводу проєктними роботами (як Генеральний проєктувальник та/або Керівна компанія). Виходячи з нашого багаторічного досвіду роботи, переконані, що найкращим рішенням залишається комплексне проєктування на всіх етапах. Кваліфікація наших спеціалістів дозволяє гарантувати досягнення найкращих результатів у всіх аспектах проєктування та реалізації проєктів.


Контакти

ТОВ "Унітехнології ЮЕЙ"